Biblioteka

Człowiek jest sumą wszystkich książek przez niego przeczytanych.

BODO SCHAFER

Możesz znaleźć tutaj mnóstwo lektur, które pozwolą Ci pogłębić Twoją wiedzę finansowo-ekonomiczną. Napotkasz tutaj książki poruszające tematy, jak m.in. inwestowanie, gospodarka, rynki finansowe, system monetarny, geopolityka, czy rozwój personalny i psychologia.

Co więcej, polecam Ci również poczytać książki innego nurtu ekonomii i nie zamykać się tylko na lektury stricte wolnorynkowe, gdyż jest to najgorsza z opcji. Kluczem do bycia radykalnie wolnym od uprzedzeń (radically open-minded), jak to pisał w swojej książce pt. „Zasady” Ray Dalio, jest poznanie innych perspektyw, zrozumienie innych osób, poglądów oraz dążenie do prawdy, najlepszych możliwych rozwiązań, a nie pozostawanie uparcie w swojej „bańce”, czy przy własnej ideologii. W mojej opinii kluczem do stania się lepszym, mądrzejszym człowiekiem, czy inwestorem jest bycie maksymalnie obiektywnym, akceptowanie swoich błędów oraz ciągłe kwestionowanie swoich idei, pomysłów, czy przekonań.

Pamiętaj, że cena, którą płacimy za wykształcenie jest niczym w porównaniu z ceną, którą płacimy za ignorancję. Dlatego zachęcam Cię do ciągłej nauki i rozwoju oraz poszerzania swoich horyzontów.

Książki pogrupowałem na kilka kategorii. Mając na uwadze, że jest ich sporo, to podkreśliłem dwadzieścia dwa dzieła, które zasługują na szczególną uwagę.

POLECANE KSIĄŻKI:

Szkoły ekonomiczne

a) Austriacka Szkoła Ekonomii

Bastiat Frederic, Co widać i czego nie widać?
Hayek Friedrich, Droga do zniewolenia
Hazlitt Henry, Ekonomia w jednej lekcji
Mises von Ludvig, Ludzkie działanie
Mises von Ludvig, Teoria pieniądza i kredytu
Mises von Ludvig, Rząd wszechmogący
Mises von Ludvig, The Causes of the Economic Crisis
Murphy Robert, The Politically Incorrect Guide to Capitalism
Rockwell Jr. Llewellyn H., Austriacy o standardzie złota
Rothbard Murray, Manifest libertariański
Rothbard Murray, Wielki kryzys w Ameryce
Rothbard Murray, Tajniki bankowości
Paul Ron, End the Fed
Schiff Peter, Gospodarka, rozwój, krach. Na czym to polega?
Schumpeter Joseph, Kapitalizm, socjalizm, demokracja


b) Monetaryści

Friedman Milton, Kapitalizm i wolność
Friedman Milton, Wolny wybór
Friedman Milton, Why Government Is the Problem
Friedman Milton, Monetary History of the United States, 1867-1960


c) Keynesiści

Keynes John Maynard, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza
Krugman Paul, End this depression now
Stiglitz Joseph, W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy
Piketty Thomas, Kapitał XXI wieku

d) Marksiści

Marks Karol Engels Fryderyk, Manifest komunistyczny
Marks Karol, Capital: A Critique of Political Economy
Schwab Klaus, Czwarta rewolucja przemysłowa
Wolff Richard, Democracy at Work: A Cure for Capitalism


Inwestowanie na rynkach finansowych

Carlin Sven, Modern Value Investing
Fisher Phil, Zwykłe akcje, niezwykłe zyski
Graham Benjamin, Inteligentny inwestor
Graham Benjamin, Dodd David, Security Analysis
Green Willliam, Richer, Wiser, Happier
Greenblatt Joel, The Little Book That Still Beats the Market
Housel Morgan, Psychologia pieniędzy
Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Inwestycje
Lynch Peter, One up on Wall Street
Lynch Peter, Beating the Street
Marks Howard, The Most Important Thing
Nofsinger John, Psychology of Investing
Schiff Peter, The Little Book of Bull Moves in Bear Markets
Schiller Robert, Irrational Exuberance
Schroeder Alice, The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life
Skousen Mark, Walc wiedeński na Wall Street
Zaremba Adam, Giełda – Podstawy Inwestowania

Inwestowanie na rynku surowców:

Bouchentouf Amine, Commodities for Dummies
Maloney Mike, Jak Inwestować w złoto i srebro
Schwager Jack, Czarodzieje rynku
Rickards Jim, The New Case for Gold
Rogers Jim, Hot Commodities
Zaremba Adam, Jak zarabiać na surowcach

Sytuacja gospodarcza/ System monetarny:

Dalio Ray, Big Debt Crises
Dent Harry, The Great Depression Ahead
Duncan Richard, Dollar Crisis
Hongbing Song, Wojna o Pieniądz
Incrementum AG, In Gold We Trust Report 2017/2018/2019/2020/2021
Lips Ferdinand, Gold Wars
Pento Micheal, Bond Market Collapse
Prins Nomi, Collusion How Central Bankers Rigged the World
Rickards James, Śmierć pieniądza
Rickards James, Currency Wars
Rickards James, The Road to Ruin

Mit Kapitalizmu i Wolnego Rynku:

D’Souza Dinesh, The United States of Socialism
Lacalle Daniel, Freedom or Equality
Phillipon Thomas, The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets
Tepper Jonathan, Hearn Denise, The Myth of Capitalism
Rozwój personalny:

„If you are willing to do only what’s easy, life will be hard. But if you are willing to do what’s hard, life will be easy.”

Browne Harry, How I Found Freedom in an Unfree World
Canfield Jack, The Success Principles
Cardone Grant, Be Obsessed or Be Average
Carnegie Dale, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi
Clason George, Najbogatszy człowiek w Babilonie
Collins Jim, Great by Choice
Duhigg Charles, Siła Nawyku
Eker Harv, Secrets of the Millionaire Mind
Hardy Darren, The Compound Effect
Hill Napoleon, Myśl i bogać się
Kiyosaki Robert, Bogaty ojciec, biedny ojciec
Peterson Jordan, 12 Rules for Life
Pingot Klaudia, Błękitny Umysł
Robins Anthony, Niewzruszony
Thiel Peter, Zero to One
Vance Ashlee, Elon Musk. Biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX

Inne:

Ammous Saifedean, Standard bitcoina
Dalio Ray, Zasady
Durant Ariel, Durant Will, The Lessons of History
Kahneman Daniel, Pułapki myślenia
Orwell George, 1984
Orwell George, Folwark Zwierzęcy
Taleb Nassim, Czarny łabędź
Hermann Hans, Demokracja. Bóg, który zawiódł
Rand Ayn, The Capitalism: The Unknown Ideal
Rand Ayn, Atlas Wzburzony